IMPRESSUM
SUPER HOBBY.BE

Identiteit van de ondernemer :

SUPER HOBBY.BE
PJB Hobby Sp. z o.o.
Ko¼mice Wielkie 781
32-020 Wieliczka (Polen)
+48 12-284-83-28
BTW-identificatienummer : PL683-211-47-40
E-mail: [email protected]

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De inhoud van onze internetpagina's wordt constant aangepast. Ze worden samengesteld met de grootste zorgvuldigheid. Toch kan geen garantie voor de volledigheid of juistheid van de geboden informatie worden geboden. SUPER HOBBY is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie en gegevens op deze internetpagina's, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Privacyverklaring

De verwerking en bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een Privacyverklaring Deze maakt deel uit van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Gelieve de Privacyverklaring aandachtig te lezen .

Terug